Przejdź do menu Przejdź do treści

Chętny do prowadzenia stołówki przy Klubie Studenckim Bakałarz pilnie poszukiwany!

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
ogłasza Pisemny Konkurs Ofert na prowadzenie na warunkach najmu lokalu gastronomicznego – bufetu
zlokalizowanego na parterze budynku przy
ul. Ingardena 4 w Krakowie.
Wszelkie informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać u Pana Piotra Kowalskiego pod numerem telefonu 696 460 477.
Termin składania ofert upływa 10.07.2023 roku.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty
oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności